Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2015年第34卷第1期

1.Selection and Comparison of Structure of Microhabitat by Giant Pandas in Regenerative and Remnant Bamboo Forests of Arrow Bamboo

ZHOU Shiqiang*, LI Rengui, YAN Xiao, HUANG Jinyan, LIU Dian, HUANG Yan, LI Desheng, ZHANG

[Abstract]    [Download]

2.Characteristics of Microsatellites in Arborophila rufipectus Genome Sequences Using 454 GS FLX

HUANG Jie1, ZHOU Yu1, LIU Yuzhi1, ZHU Dan1, SONG Xuhao1, CHEN Benping2, ZHANG Xiuyue1, YUE Bisong1*

[Abstract]    [Download]

4.Genetic Variation in Six Populations of Monopterus albus from Anhui Province in Yangtze River Basin

HU Yuting, JIANG He*, HU Wang, PAN Tingshuang, DUAN Guoqing, LING Jun, CHEN Xiaolei

[Abstract]    [Download]

6.Research of Age Structure, Body Size and Growth Rate in Bufo andrewsi

HU Shuzhan1, LU Di1, ZHAO Lianjun2, LIAO Wenbo1*, ZHOU Caiquan1*

[Abstract]    [Download]

8.Survey of Ectoparasitic Fleas on Rattus flavipectus and Rattus norvegicus
from 34 Counties in Yunnan Province, China

WU Aiguo1, ZHONG Youhong1, LI Yuqiong1, WU Hesong1, PU Ennian1, GAO Zihou1, LIU Zhengxiang1, LIN Gonghua2*

[Abstract]    [Download]

10.Comparative Haematological Studies of Three Ratsnake Species in Captivity

ZHANG Bing1, LU Yuyan1*, TAO Rui1, XUE Baiqiang2, LI Pipeng1*

[Abstract]    [Download]

11.Microstructure and Cytochemical Characterisation and Phagocytosis of the Peripheral Blood Cells in Micropterus salmoides

ZHAO Liulan1,2, PU Su2, YANG Song2*, YANG Li2, LI Shengjie1, WANG Yan2, DU Zongjun2

[Abstract]    [Download]

13.Comparative Studies on Karyotypes of Paramesotriton longliensis and P. zhijinensis

SUN Aiqun, TIAN Yingzhou*, LI Song, XIONG Rongchuan, CHEN Hong

[Abstract]    [Download]

14.Influence of the Ovary Size to Oocyte in vitro Mature in Goat

YU Honghao1,2, YAN Hailong1,2, ZHANG Yonghua1,2, JING Xiaoqi1,2, FENG Ping1,2, QU Lei1,2*

[Abstract]    [Download]

15.A Study on Economic Threshold of Cryptomeria fortunei Damaged by Callosciurus erythraeus

CHEN Xuewu1, HE Kaiwei2, CHEN Guoquan2, JI Min3, DU Wei4, RAN Jianghong1, GUO Cong1*

[Abstract]    [Download]

16.Estimation of Biological Parameters for Hypophthalmichthys molitrix in the Poyang Lake through the Yangtze River Waterway

WU Bin1, FANG Chunlin1*, HE Gang1, FU Peifeng1, XIONG Xiaoying2, ZHOU Huiming1, ZHANG Yanping1, WANG Sheng1, WAN

[Abstract]    [Download]

17.First Occurrence of Twins in Provisioned Free-ranging Rhesus Macaques in Mt. Taihangshan Area, China

ZHANG Shiqiang1, WANG Simin1, WANG Zhenlong1*, LI Qingjun2, KUANG Sanao2, LU Jiqi1*

[Abstract]    [Download]

19.Analysis of GC Contents in Animal Mitogenome

HUANG Zuhao1, YANG Chengzhong2*

[Abstract]    [Download]

20.Comparison of Three Kinds of Type Constipation Model

HUANG Xiaoli, CHEN Lin, CHEN Chen, ZHANG Lei, LIU Wan, HU Rong*, KONG Guimei, BO Ping*, DONG Xiaoyun, WANG Jun

[Abstract]    [Download]

22.Survey on Winter Waterfowls in the East and Southwest of Sichuan Province

HU Shiyuan, RAN Jianghong, DOU Liang, CAI Guo, ZHENG Zhirong, LI Bo

[Abstract]    [Download]

23.Species Composition and Diversity of Fish in the Upper Reach of Lijiang River

ZHU Zhaojun1, WU Zhiqiang1,2*, HUANG Liangliang1, FENG Wenli1<

[Abstract]    [Download]

24.Population Viability Analysis for Hydropotes inermis in Poyang Lake

MIAO Lujun1, LI Yankuo1*, YE Jing2, LI Jia1, XIE Guangyong1, YUAN Fangkai1

[Abstract]    [Download]

27.The Functional Classification of Termites

YANG Jinjin1, JI Baozhong1*, LIU Shuwen2, ZHANG Xinwei1, WANG Hongjiang1, Ehsan SOLEYMANINEJADIAN1, DING Fang1

[Abstract]    [Download]

28.The Behavioral Ecology of Red-Eared Slider in its Native Range

MA Kai1,2, SHI Haitao1,3*, LI Chuang1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3