Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2015年第34卷第4期

2.Antimicrobial Resistance and Integrons of Escherichia coli Isolates from Giant Pandas Feces

YAN Guodong, LIU Songrui, HOU Rong, GAO Tongtong, WANG Shuang, DAI Pengfei, DENG Lin, LIN Juchun

[Abstract]    [Download]

3.Population Genetics of Oratosquilla oratoria in Bohai Sea and Yellow Sea

DING Ge, ZHANG Daizhen, ZHANG Huabin, ZHAO Lingling, ZHANG Beibei, TANG Boping

[Abstract]    [Download]

4.Fluctuating Asymmetry of Skull Characters of Macaca mulatta in Taihang Mountains

TIAN Huaxiang, HU Fengxia, HU Haiyang, YAN Shuaiguo, ZHAO Xiaojin

[Abstract]    [Download]

14.Preliminary Investigation of Pseudohynobius puxiongensis in Sichuan Province

AI Yongbin, YUAN Siqi, CHEN Yunmei, XU Liangyan, PENG Weihua, LUO Jian, ZHANG Chaohua, LUO Wei, ZENG

[Abstract]    [Download]

15.Composition and Diversity of Small Mammals in China Panda Valley, Dujiangyan, Sichuan Province

FU Yanhua, GENGQIU Zhaxi, TU Feiyun, MIAO Ning, FEI Lisong, ZHAO Cheng

[Abstract]    [Download]

16.Study on the Correlation between Visceral Organs of Plateau Zokor (Myospalax baileyi) and Altitude

ZHANG Shoudong, YANG Chuanhua, LI Bang, ZHANG Tongzuo, SU Jianping, LIN Gonghua

[Abstract]    [Download]

19.Effects of Cordyceps militaris on Kidney-yang Deficiency Mice Induced by Adenine

CHEN Yu, WEI Wei, XU Xiaoyan, YU Mengyao, JIANG Nan, YANG Zhirong, LUO Xia

[Abstract]    [Download]

20.Avian Changes in Fifty Years (1963-2013) in Kunming, China

WANG Zijiang, ZHAO Xuebing, LUO Kang

[Abstract]    [Download]

22.Avian Diversity along the Elevational Gradient of Xiangguqing in Baimaxueshan National Nature Reserve, Yunnan Province

XIA Wancai, LI Dayong, LI Yanhong, HE Xinming, ZHONG Tai, XIANG Lei, HU Jie

[Abstract]    [Download]

23.Habitat Use of Arborophila rufipectus during the Breeding Season in Mamize Nature Reserve, Sichuan

ZHAO Cheng, GENGQIU Zhaxi, RAN Jianghong, LI Bo, HU Xiaoling, SUN Binbin

[Abstract]    [Download]

25.The Research Status of Hainan Gibbon

DENG Huaiqing, ZHOU Jiang

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3