Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1988年第7卷第1期

4.Distribution of Anopheles anthropophagus Group and Its Relation to the Soil in Southern Henan Province

YOU Xiance1, CHEN Jianshe1, ZHANG Konghua2, SHEN Dayong2, LIAN Chunsheng2, CHEN Xudong2, HU Xueguang3, FU Zhean3, LI Jindong3, WANG Shuyue4

[Abstract]    [Download]

9.

WANG Zongxin, YANG Mingjian, ZENG Bensong, WANG Surong, YANG Jie

[Abstract]    [Download]

10.

LI Jingke

[Abstract]    [Download]

11.

ZHANG Dehong1, CHEN Yawei1, XIAO Ning1, LI Minghui1, REN Min1, LIU Xiangfu2, ZHONG Chengyu2, GUO Yaping2, LIU Wenzhu2, LIU Ziming2

[Abstract]    [Download]

12.

ZHANG Yaoguang, PU Deyong, LUO Xuecheng

[Abstract]    [Download]

13.

ZHANG Zhenhua

[Abstract]    [Download]

14.

ZHANG Guangdeng

[Abstract]    [Download]

15.

GAO Bengang

[Abstract]    [Download]

16.

YANG Dehua, XU Pikun

[Abstract]    [Download]

17.

LI Jianhao1, WEI Liao2

[Abstract]    [Download]

18.

GAO Huakang, HUANG Shaoyao

[Abstract]    [Download]

19.

ZHENG Zhemin, LIAN Zhenmin

[Abstract]    [Download]

20.

Feasibility Study Group of Establish Experimental Animal Center in Sichuan Province

[Abstract]    [Download]

21.

LIU Jiayu, HE Zhifei, LI Yaoqing

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3