Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1988年第7卷第3期

1.Effect of Dexamethasone to the Development Larve of Echinococcus multilocularis in Mice

QIU Jia-min, LUO Cheng-xiang, CHEN Xing-wang, JIANG Zhong-yin, QIU Dong-chuan

[Abstract]    [Download]

6.Biological Observations and the Control of Euproctis bimaculata

ZHOU Man-shu1, ZHOU Yi-zhao1, YANG Xue-rong2

[Abstract]    [Download]

8.Breeding Ecology of Dryocopus martius in Pangquangou Natural Reserve

LIU Huan-jin1, SHEN Shou-yi1, WANG Jun-tian2, WANG Jian-ping2, HAO ying-hong2

[Abstract]    [Download]

11.

ZHENG Jiang1, ZHU Hong-qing1, QIU Zong-lin2, YANG Hui2, BU Huai-zhong3

[Abstract]    [Download]

12.

FENG Yan

[Abstract]    [Download]

13.

ZHANG Xi-zeng1, PENG Xian-wen2, FU Xian-zeng2, LI Fu-hong3, WANG Ping4, NIE Li1

[Abstract]    [Download]

14.

YAO Chao-qun

[Abstract]    [Download]

15.

XU Bao-hai1, LIN Zheng-gao2

[Abstract]    [Download]

16.

LUO Cai-xin

[Abstract]    [Download]

17.

CHEN De-niu, GAO Jia-xiang

[Abstract]    [Download]

18.

ZOU Shou-chang

[Abstract]    [Download]

19.

ZHANG Yao-guang, ZHANG Yun-ming

[Abstract]    [Download]

20.

CAO Fa-jun1, WANG Feng-xiang2, WU Fa-jun3, CHEN Gui-fang4

[Abstract]    [Download]

21.

SU Ke

[Abstract]    [Download]

22.

WU Yi1, HU Jin-chu1, ZHANG Guo-xiu1, LI Hong-cheng2

[Abstract]    [Download]

23.

WANG Xiong-qing

[Abstract]    [Download]

24.

ZENG He-qi

[Abstract]    [Download]

25.

FANG Su-hua, ZHOU Ping-yi

[Abstract]    [Download]

26.

LI Zhong-xiao, CHEN Li-xin

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3