Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1989年第8卷第4期

3.Original Description of Rana Tenggerensis

ZHAO Er-mi1, J. Robert Macey2, Theodore J. Papenfuss2

[Abstract]    [Download]

4.Protozoa in Xihe River, Nanchong City, Sichuan

DAI Meng-xian, JI Guang-rong

[Abstract]    [Download]

9.Ecological Observation of Monticola solitaria

LUO Shi-you, WANG Yan, SHEN Jun-liang

[Abstract]    [Download]

24.Rat Species Survey Briefings in Chengdu Shuangliu Airport

LI Cai-ming1, SUN Yuan1, WANG Chong-yi2

[Abstract]    [Download]

27.The Giant Panda Enteric Bacilli Preliminary Investigation

GU Shu-jun1, GAO Xun-kun1, ZHANG Zai-rong1, LI Guang-han2, TIAN Hua-jian2, ZHAO Xiao-ling2, ZHONG Sh

[Abstract]    [Download]

28.The Captive Giant Pandas Annual Fresh Bamboo of Quantity Observation

WANG Xiong-qing, LIU An-quan, CHEN Ren-wu

[Abstract]    [Download]

29.Preliminary Report of Breeding and Application of Athymic Nude Mice

BAI Shao-huai, ZHANG Xuan-bo, YE Zhong-zhuo

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3