Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1990年第9卷第3期

1.Eviphis Emeiensis sp. nov. (Acari:Eviphididae)

ZHOU Man-shu1, WANG Sheg-rong2, JI Zhuo3

[Abstract]    [Download]

7.Ichthyofauna in Jinsha River System

WU Jiang, WU Ming-sen

[Abstract]    [Download]

9.Variation of Population of Cisticola juncidis and Its Banding

LIU Huan-jin, SHEN Shou-yi, SU Hua-long, GUO Cui-wen

[Abstract]    [Download]

12.A new Record of Anopheles nivipes (Theobald) from China

CHEN Deng-hong, TAO Guo-ying, CAI Guo-ying

[Abstract]    [Download]

13.B1ood Preferences of Mosquitoes in Shanghai Outskirts

WANG Xu-yong1, QU Feng-yi2, SONG Guan-hong2

[Abstract]    [Download]

14.Study on Oviposition Habit of Culex pipiens quinquefasciatus

YAO Chao-qun, MAO Ming, XU Xian-dian

[Abstract]    [Download]

16.Individual Fecundity of Gnathopogon herzensteini

XIE Cong-xin, ZHANG Qi-lin, YANG Zhi-guo

[Abstract]    [Download]

18.Population and Reproduction of Anthus hodgsoni

WANG Jian-ping, KANG Ji-zhong

[Abstract]    [Download]

21.First Record of Sarcocystis in Budorcas taxicolor in China

XIANG Pei-yuan1, WANG Qiang2, LI Yao-shu2, ZHONG Shun-long2

[Abstract]    [Download]

22.Analyses of Serum LDH Isoenzyme Electropherogram in Cervus nippon

WU Da-qiang1, LUO Yong-huang1, HE Yong-jian1, YANG Shi-kui2, KONG Ling-lu2, CHEN Hong2

[Abstract]    [Download]

23.Digestive Efficiency Test of Routine Forage for Giant Panda

ZOU Xing-huai1, WANG Ling-gang1, ZOU Qi1, ZHANG Xuan1, CHEN Yu-cun2

[Abstract]    [Download]

25.Cherish The Memory of Esteemed and Beloved Teacher-Liu Chengzhao

Branch of Department of Biology, Alumni Association of West China University of Medical Sciences, XU Da-zhi (Write)

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3