Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1990年第9卷第4期

3.Experimental Relapse and Hypnozoites of Plasmodium cynomolgi bastianellii

CHEN Huai-lu, LIU Guang-hui, YANG Yu-hua, CAO Zhong-hua, XI Yun-hua, KANG Wan-min

[Abstract]    [Download]

8.Ecology of Motacillidae in Shanxi Province

GUO Cui-wen1, JI Cai-mei2

[Abstract]    [Download]

12.Mosquito Species and Hibernacula of Adults in Shijiu Port, Shandong Province

ZHANG Xi-zeng1, FU Xian-zeng2, HUANG Ke-jian3, PENG Xian-wen4, WANG Ping4

[Abstract]    [Download]

13.A Comparison of Gonotrophic Cycle of Anopheles anthropophagus and Anopheles sinensis

ZHANG Fu-nan, ZHANG Xuan-ming, QIAN Xiao-hong, WEI Yin-song

[Abstract]    [Download]

17.A New Species Record of Muscidae in China

XIANG Chao-qun, SHAO Guan-nan

[Abstract]    [Download]

22.New Records of Reptile in Sichuan

CAO Fa-jun1, DENG Qi-xiang2

[Abstract]    [Download]

29.Overwintering Black-Necked Cranes in The Dashanbao, Yunnan Province

WANG You-hui1, LI Zhu-mei1, TANG Guo-jun2, GUAN Yu-he2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3