Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1991年第10卷第1期

3.A New Flea of The Genus Chaetopsylla from Giant Panda

JEU Ming-hua1, WNAG Dun-qing2, LI Kuei-zhen3

[Abstract]    [Download]

4.Birds in Naqu Prefecture, Tibet

YAO Jian-chu, SHAO Meng-ming, CHEN Xing-han

[Abstract]    [Download]

5.Notes on Reproductive Ecology of Synthliboramphus antiquus

LIU Dai-ji, WANG Xi-ming, WANG Yuan-liang, XIN Mei-yun

[Abstract]    [Download]

6.Breeding Ecology of Streptopelia orientalis

DENG Xue-jian, XIAO Ren-yuan, YU Hong-mei, XIAO Hong, LIU Du-wen

[Abstract]    [Download]

7.Ultrastructure of Pigeon Spermatozoon

YANG Zheng-hua, LIU Guang-yi, YANG Yan-ling, PAN Gui-jun

[Abstract]    [Download]

8.Comparative Study on Ultrastructure of Hair of Tupaia glis

CAO Han-min1, FENG Wen-he2, HUANG Wan-xia3

[Abstract]    [Download]

9.Optimal Condition for Staining thick-smear of Plasmodium

DAI Wei, ZHANG Ke-bing, RAO Xian-cai, QI Zhao-ping

[Abstract]    [Download]

15.Activity of Principal Mosquitoes in Human Rooms of Chayu, Tibet

ZHANG You-zhi, DENG Cheng-yu, XUE Qun-li

[Abstract]    [Download]

16.Ecological Observations on The Hibernation of Tripteriodes aranoides

XIANG Bang-cheng1, WEN Xin-min1, YANG Jiu-ping2

[Abstract]    [Download]

20.Fishes in Renhe River

XIA Zhi-liang, WANG Xu, DENG Qi-xiang

[Abstract]    [Download]

21.Hermaphroditic Garassius auratus

ZHU Dao-yu, YUE Hui

[Abstract]    [Download]

24.Experimental Breeding of Manouria impressa

HUANG Qing-yun, CHU Yi-zhen, CHEN Yue-ying

[Abstract]    [Download]

25.A Special Local Animal of China——Pseudois schaeferi

WU Yi1, YUAN Chong-gui1, HU Jin-chu1, PENG Ji-tai2, TAO Pei-lin2

[Abstract]    [Download]

28.On Parasites Detection to Mouse and Rat

QIU Ze-yin, XIE Wan, WANG Jie, WU You-yu

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3