Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1991年第10卷第2期

8.Echinostoma of Mammals in Yaan,Sichuan

YANG Guang-you, LAI Cong-long

[Abstract]    [Download]

13.Mermithidae of Culicoides in Chayu District, Tibet

XUE Qun-li, SONG Jin-zhang, DENG Cheng-yu, ZHANG You-zhi

[Abstract]    [Download]

16.Herpetological Survey in Panzhihua City, Sichuan

DENG Qi-xiang1, YU Zhi-wei1, CAO Fa-jun2

[Abstract]    [Download]

17.The Main Resources Birds from Mt.Emei, Sichuan

ZHANG Jun-fan1, LUO Jiang-hong1, LI Ru-jia2

[Abstract]    [Download]

19.Rodents in The Plague Focus of Natural Infection of Meriones unguiculatus

LI Zhan-hai, GUO Zhen, XING Zhong-wu, FENG Feng

[Abstract]    [Download]

24.Wintering Cranes at Caohai Lake of Guizhou Province

WANG You-hui1, LI Ruo-xian1, TANG Guo-jun2, XIONG Zheng-guo2

[Abstract]    [Download]

25.Small Mammals in Wanglang Natural Reserve

ZHANG Guo-xiu1, WANG Zai-ping2, ZHONG Zhao-min3, FENG Yun-wu3

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3