Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2014年第33卷第5期

1.Roost Selection by Buff-throated Partridge Females with Chicks during Two Weeks Post Hatch

XU Yu1, 2, 3, WANG Bin2, DOU Liang2, RAN Jianghong2*, LIU Shirong3*, LI Bajin4

[Abstract]    [Download]

2.Digestion Strategy of Plateau Zokor

ZHANG Shoudong1,3, LIN Gonghua1, YANG Chuanhua2, CUI Xuefeng1,3, QIN Wen1,3, ZHANG Tongzuo1*, SU Jianping1*

[Abstract]    [Download]

3.Egg Reflectance Analysis of Several Alpine Meadow Nesting Passerines

SUN Jiachen1, 2, CHU Hui1, 2, LIU Lihua1, 2, ZHAO Liang1*

[Abstract]    [Download]

7.Thermal Fitness of Embryonic Growth and Development in Phrynocephalus przewalskii

XU Yi1, YUE Feng2, MA Ming3, TIAN Xiaozhu3, CHEN Qiang3*

[Abstract]    [Download]

12.Cloning, Identificatin and Molecular Characteristics Analysis of ? Protein Gene of Streptococcus agalactiae from Tilapia

DENG Yongqiang1, 2, WANG Kaiyu1, 3*, WANG Jun1, 3, DENG lüzhou3, 4, FAN Wei3, 4, WANG Erlong1, 3, HUANG Xiaoli3, 4, CHEN Defang3, 4

[Abstract]    [Download]

13.Isolation, Identification and Pathogenicity of Aeromonas sobria from Triplophysa siluroides

XU Jingjun, GENG Yi*, WANG Kaiyu, CHEN Cheng, ZHOU Yan, CHEN Defang, HUANG Xiaoli, PU Yundan

[Abstract]    [Download]

15.The Variation and Correlation of Immune and Stress Levels of Captive Elaphurus davidianus in Different Seasons

YANG Diancheng1#, ZHAI Mingliang1#, GE Xingfang2, WANG Libo3, OU Yang1, LU Changhu1*

[Abstract]    [Download]

16.COⅠ Sequence Analysis of Scirpophaga incertulas and its Application in DNA Barcoding

MA Wenqi1#, ZOU Yuan1#, YANG Chengzhong2, YUE Bisong1*

[Abstract]    [Download]

17.Thermoregulation of Acanthosaura lepidogaster in Luokeng Nature Reserve, Guangdong

MAO Zhigang1, 2, WANG Zhenxing1,2, WU Zhengjun 2*, LI Yuntao1

[Abstract]    [Download]

18.Protection of β-Ecdysone on Thymic Involution in Mice

FENG Cheng, CHEN Zhijuan, LUO Yu, WU Yahui, GAO Ping*

[Abstract]    [Download]

19.Effect of Different Ecological Factors on Monopterus albus Spawning Rate

DUAN Guoqing, JIANG He*, HU Wang, LING Jun, HU Yuting, PAN Tingshuang, CHEN Honglian

[Abstract]    [Download]

20.A New Record of Tylonycteris robustula in Jiangxi Province, China and its Karyotype

ZHANG Qiuping1, YU Wenhua1, WU Yi1*, XU Zhongxian1, LI Feng1, CHEN Bocheng1, Masashi HARADA2, Masaharu MOTOKAWA3, WANG Yingyong4, LI Yuchun5*

[Abstract]    [Download]

21.A Study on Avifauna and Community Structure in Yongzhou, Hunan Province

LUO Ying1, LI Changjian1*, WAN Liang1, YU Tailin2, HUANG Chengming3

[Abstract]    [Download]

23.Effects of the Gillnets on Fish Resources in the Yichang Reaches of the Yangtze River

MA Qin1, 2, 3, LIN Pengcheng1, 2, LIU Huanzhang1, 2, CAO Wenxuan1, 2, GAO Xin1, 2*

[Abstract]    [Download]

25.Advances in the Sex Determination Mechanisms of Amphibians

TIAN Haifeng, MENG Yan, HU Qiaomu, XIAO Hanbing*

[Abstract]    [Download]

26.A Review for Methods of Studying Road Wildlife Ecology

WANG Yun1, PIAO Zhengji2, GUAN Lei1, KONG Yaping1

[Abstract]    [Download]

27.Progress in the Mechanisms of Mammalian Taste

WANG Xingya, PANG Guangchang*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3