Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2014年第33卷第4期

2.Distribution and Population Number of Trachypithecus francoisi in Chongzuo White-headed Langur Nature Reserve and Adjacent Area, Guangxi

WANG Zhenxing1, 5, WANG Ailong1*, HUANG Henglian1,4, MENG Yuning1, LIANG Jipeng1, NONG Dengpan1, JIANG Yinghong3, LI Youbang2*

[Abstract]    [Download]

3.Distribution, Population and Conservation Status of Budorcas taxicolor taxicolor in Dulongjiang Township

ZHANG Lixiang1,2, BAI Hongbin3, FENG Zhiquan3, MA Chi2, SUN Wenmo1,2, CUI Liangwei1*, XIAO Wen2*

[Abstract]    [Download]

5.Courtship and Mating Behaviors in Gazella subgutturosa

LIAN Zhongmin1,2, XIA Canjun1, YANG Weikang1*, DAVID Blank1

[Abstract]    [Download]

6.Cloning and Characterization of Inducible Nitric Oxide Synthase from Plateau Pika (Ochotona curzoniae)

XIE Ling1,2, GUO Xinyi1,2, ZHANG Xuze3, PANG Bo1,2, DU Yurong4, ZOU Xiaoyan1, GUO Songchang1*, ZHAO Xinquan1*

[Abstract]    [Download]

7.Isolation and Identification of Fungi in Feces of Sub-adult Giant Panda

AI Shengquan1#, XIA Yu1#, ZHONG Zhijun1#, WANG chengdong2, LIU Yanhong1, WU Honglin2, LI Caiwu2, YANG Haidi2, LIN Shanshan2, SHI Jinjiang1, PENG Guangneng1*

[Abstract]    [Download]

8.The Occurrence Regularity of Parasite Odontofroggatia galili on Ficus microcarpa

KONG Yue 1, 2, BA Yimei 1, 3, XU Huali 4, PENG Yanqiong 1*, YANG Darong 1

[Abstract]    [Download]

9.Effect of Arecoline on the ERα and PR of Pregnant Mice Uterus

ZHOU Jianhong1, WANG Zongyong2, ZHANG Maoyu1, LIU Yanglu1, ZHANG Jie1*, YANG Zhirong1

[Abstract]    [Download]

11.The Primary Study of Craspedacusta in Anhui Province, China

LI Chunlin1,2, ZHOU Lizhi1,2*, HUANG Wei1,2, PU Faguang3

[Abstract]    [Download]

12.Study on the Chromosome of Lacerta vivipara from Xinjiang

ZHU Mengyan, ZHAO Wenge, LIU Peng*

[Abstract]    [Download]

14.Study on the Anti-fertility Effect of Sophoricoside on Female Mice

QU Chengquan, SUN Qi, ZHOU Jianhong, YANG Zhirong, ZHANG Jie*

[Abstract]    [Download]

15.Molecular Cloning and Expression of SPI Gene in Cyclina sinensis

ZHANG Hao, ZHAO Ting, REN Yipeng, PAN Baoping*

[Abstract]    [Download]

18.Observation of the Antenna Sensilla of Rodolia limbata Motschulsky under Scanning Electron Microscope

ZHANG Yi, XIE Yingping, XUE Jiaoliang, ZHANG Yanfeng*, NIU Xiuping

[Abstract]    [Download]

21.Investigation of Glycosylated Hemoglobin Levels in Cynomolgus

SUN Ying1,3, ZHANG Xiujuan2, SUN Yunxiao2*, JI Fang2, LIU Xiaoming2

[Abstract]    [Download]

23.Amphibians and Reptiles Resources in Liupanshan National Nature Reserve, Ningxia

GONG Dajie, SUN Chengxiang, ZHENG Zhi, SUN Lixin1, DUAN Huhu, LI Wanjiang, GUO Xichuan

[Abstract]    [Download]

25.Avifauna and Composition Changes in 40 Years in Yulin City, Shaanxi Province

WANG Qingxiong1, XIAO Hong1*, YANG Chao1, WANG Zhongqiang2, HU Caie2

[Abstract]    [Download]

26.Research Progress on the Molecular Phylogeny and Biogeography of the Genus Reticulitermes

DENG Feng1, LIU Yansheng1, PANG Zhengping2, PING Zhengming3, WANG Jianguo1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3