Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1997年第16卷第2期

2.Birds of Hong Kong

LI Gui-yuan

[Abstract]    [Download]

3.Mammals of Hong Kong

HU Jin-chu

[Abstract]    [Download]

5.Trade Control of Endangered Species in Hong Kong

Department of Fishery and Agriculture of Hong Kong

[Abstract]    [Download]

6.A New Species of Murielus Dikmans (Rhabditida : Heligmosomatidae)

CAO Yi-fan1, LUO Jian-zhong2, YE Run-rong1

[Abstract]    [Download]

7.General Survey on Human Parasite Infection in Sichuan I. Parasite Species and Distribution

LIU Chang-hua1, HAN Jia-jun1, LIU Chong-yi1, WANG Zai-yin2, ZHENG De-fu1, YIN Guang-yue1, XIE Hong1,

[Abstract]    [Download]

9.Impact on Sperm Quality of Giant Panda Induced by Different Season and Sperm Collecting Frequency

FEI Li-song, HE Guang-xin, SONG Yun-fang, ZHONG Shun-long, CHEN Hong-wei, ZHANG An-ju

[Abstract]    [Download]

10.Survey of Group Sarcoptidosis Among Capricornis sumatraensis in Jiuzhaiguo Nature Reserve, Sichuan

YANG Guang-you1, LAI Cong-long1, YANG Xue-cheng2, LANGDUO Se-lang

[Abstract]    [Download]

12.New Data on Freshwater Microcrustaceans from Guangdong Province

ZHANG Shi-ping1, CHEN Shou-zhong2, CHEN Ji-wen1

[Abstract]    [Download]

13.Toxicity of three kinds of insecticides against Anopheles sinensis

ZOU Ya-ding, XIONG Mei-hua, XU Li-na, LI An-mei

[Abstract]    [Download]

16.The First Record of Booted Eagle from Sichuan

ZHANG Jun-fan, ZHENG Zhi-rong

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3