Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2014年第33卷第1期

1.Liver Transcriptome Analysis of Elaphe taeniura

CHEN Liang1,2, CHEN Keping2*, LIU Wei3, ZHAO Ermi1,4*

[Abstract]    [Download]

2.Variation of Fecal Steroid Hormone Level of Giant Panda between Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding and Dujiangyan Research Center

BI Wenlei1,2, HOU Rong2, FEI Lisong2, ZHANG Zhihe2, CHEN Peng2, LUO Li2, LI Mingxi2, XIANG Zuofu1, GU Xiaodong3, QI Dunwu2*

[Abstract]    [Download]

4.Construction of (AC)n and (AG)n Microsatellite DNA Libraries in Pantholops hodgsonii

DU Yurong1, MA Jianbin1, XU Yongtao1, ZHOU Zhihong1, TAN Chunmin1, ZHANG Xuze2, GUO Songchang 2,3*

[Abstract]    [Download]

5.Complete Mitochondrial Genome Sequence and Analysis of the Burmese Python Python bivittatus

LIU Yafang1, CAO Ting3, LIU Jiancai4, YU Ping1, ZHAO Chunping1, HOU Guanyu3, ZHANG Liling1,2*

[Abstract]    [Download]

7.Cloning and Expression of Ferritin Heavy Chain Gene in Sichuan White Goose

YI Zhixin, JIANG Dongmei*, KANG Bo*, HE Hui, MA Rong

[Abstract]    [Download]

8.Song Pattern of Great Tits (Parus major) in Xining City, Qinghai Province

WANG Aizhen1, LU Guoyuan1, LIU Sumi2, QIN Guixiang1

[Abstract]    [Download]

9.Comparison of Testis Proteins between Adult Yak and Bisexual Yak by Two-dimensional Electrophoresis

FU Wei1, LI Caixia1, HUANG Lin1, LIU Wenjing2, JIN Suyu1, LIN Yaqiu1, ZHENG Yucai1*

[Abstract]    [Download]

14.Microstructure of the Feather of Seventy-five Terrestrial Bird Species

WU Xinran1, ZHOU Yongwu2, CHEN Fenfen3, LUO Xu4*

[Abstract]    [Download]

16.Study on the Mating and Reproduction of Adult Melolontha hippocastani mongolica Menetries

ZHOU Yujue1, PU Deqiang1, ZHOU Zuji1, ZHU Tianhui1*, HAN Kaihua2

[Abstract]    [Download]

17.The Response of Pardosa pseudoannulata’s Chemoreceptor in Locating the Prey

WANG Bo1,2, HUANG Ting1, HAN Meng2, WANG Xinlei2, CHANG Yuting2, HUANG Xinyi2, LI Yanyu2, YAN Hengmei1*

[Abstract]    [Download]

18.Embryonic Development of Hybrid of Sinibotia superciliaris (♀) and Botia reevesae (♂)

WANG Yongming1, XIE Biwen1*, YUE Xingjian1, WANG Fang1, QI Zemin1, WANG Yu1, WU Ying2

[Abstract]    [Download]

27.Summer Bird Community Structure in Duchang Migratory Bird Nature Reserve of Poyang Lake

XIE Guangyong, LI Yankuo*, LI Jia, MIAO Lujun, YUAN Fangkai

[Abstract]    [Download]

30.Research of Wildlife Stress State and Application on Species Conservation

HE Lan, GE Xingfang, LIU Gang, YANG Liangliang, WANG Wenxia, WEI Ning, HU Defu*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3