Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2013年第32卷第6期

1.Sequence Variation of Mitochondrial DNA Control Region and Population Genetic Diversity of Tibetan Macaques (Macaca thibetana) in the Emei Mountain

YAO Yongfang1, ZHONG Lijing1, LIU Jiabin1, LI Ping1, WANG Zhangxun1, HU Jiangtao1, JIAN Hongbo2, XU

[Abstract]    [Download]

2.The Sexual Size Dimorphism of Teratoscincus przewalskii

LIAO Haohong1,2, XU Feng1, YANG Weikang1*

[Abstract]    [Download]

4.Artificial Somatic Cell Nuclear Transfer of Shaanbei White Cashmere Goat

YU Honghao1,2, YAN Hailong1,2, JING Xiaoqi1,2, HU Junhe1,2, FENG Ping1,2, QU Lei1,2*

[Abstract]    [Download]

5.Playing Behavior of Captive Immature Trachypithecus francoisi Individuals

LI Dayong1, JIANG Xia2, HUANG Chengming3*, ZHOU Qihai1,2*

[Abstract]    [Download]

7.The Effect of Polymorphism K232A of DGAT-1 Gene on Milk Production Trait in Chinese Holstein Cattle

MA Yannan1,2, HE Pengjia1 , MA Yongsheng1, DONG Yanjiao1, ZHU Jing1, LEI Zhaomin2, LIU Zhe2, WU Jian

[Abstract]    [Download]

8.Group Type and Distribution of Budorcas taxicolor tibetana in Rutting Season

CHEN Wanli1, CHEN Limin1, MA Wenhu1, LI Ying1, GE Baoming1,2*

[Abstract]    [Download]

11.A Method of Non-invasive Detection for Genome DNA of Fish

SONG Jun1,2, WANG Dong 2, YE Xianlin2, LEI Shaorong2, GUO Ling’an2

[Abstract]    [Download]

12.Description on Foot Tracts and Fecal Morphology of Several Carnivore Species

ZHANG Shuai1, BAO Qingquan2, TANG Pengzhan3, ZHANG Shuli4, YANG Yongxin4, LI Guilin2, BAO Weidong1*

[Abstract]    [Download]

14.Rainfall Shaped Breeding Activities of Tylototriton shanjing

LIU Xuhong, ZHANG Xiaocui, LI Jun, LI Xiang, JING Kai*

[Abstract]    [Download]

15.Comparisons on the Competitive Ability for Food between Trachemys scripta elegans and Mauremys sinensis

ZHAO Longhui1, LI Jie1, WEI Chaojun3, WANG Jichao1*, HONG Meiling1, SHI Haitao1,2*

[Abstract]    [Download]

17.Habitat Selection of Amphibian in Land-ocean Ecotone of Guangxi, China

YU Tailin*, ZHANG Liangjian, LIU Xiaohui, WU Yunhan

[Abstract]    [Download]

20.The Influence of Lentinan on the Immunological Indicators of Juvenile Jian Carp (Cyprinus carpio var. Jian)

HUANG Xiaoli1, DENG Yongqiang2, ZOU Jianping3, WANG Kaiyu4, DU Zongjun1*, GENG Yi4, CHEN Defang1

[Abstract]    [Download]

21.Anti-fertility Effect of Peppermint Oil on Male Mice

CAO Mei1#, SHU Yang2#, ZHAO Jian3*, LI Ping4, LI Taiqiang4, LONG Xingfa4, FANG Jun1, YIN Zhongqiong2

[Abstract]    [Download]

22.In vitro Inhibitory Effect of 7 Disinfectants on 4 Sturgeon-pathogenic Bacteria

YANG Yibin1, XIA Yongtao2,3, CHEN Xin4, QIU Junqiang1, CAO Haipeng1, HU Kun1, YANG Xianle1*

[Abstract]    [Download]

26.The Status of Breeding Birds in Dongzhai National Nature Reserve, Henan Province

XI Bo, ZHU Jiagui, ZHANG Keyin, DU Zhiyong, LI Hui

[Abstract]    [Download]

27.Preliminary Investigation on the Terrestrial Bird Diversity in the Banks of Poyang Lake

SHI Wenjuan, SHAO Mingqin*, ZENG Binbin, JIANG Jianhong, LAI Hongqing

[Abstract]    [Download]

28.Black Stork Rescue in Beijing Area and Preliminary Study of Injury Cause

ZHANG Zhiming, JI Jianwei, SHI Yang, HU Yan, ZHANG Tielou, GAO Feng, PAN Hong, SUN Xiangnan, TU Ya,

[Abstract]    [Download]

29.A Review of Evolution in Avian Egg Coloration

YANG Canchao1, 2, LIANG Wei1*

[Abstract]    [Download]

30.Progress of Analytic Methods in Animal DNA Barcoding

LI Jing, LIU Xuetao, GUO Huawei, YUE Bisong, LI Jing*

[Abstract]    [Download]

31.Research Advances of Antifertility Technology Against Rodent Pest

   ZHOU Jianhong, QU Chengquan, YANG Zhirong, ZHANG Jie*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3