Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1997年第16卷第4期

1.Notes on Some Jumping Spiders (Araneae: Salticidae) of Hong Kong

SONG Da-xiang1, XIE Li-ping2, ZHU Ming-sheng1, WU Kar-yee3

[Abstract]    [Download]

3.Reliability of Distinguishing Anopheles Species in Hyrcanus Group by Egg-Form

LEI Xin-tian, LAI Qin, ZHANG Shi-wen, WEI Hong-yu, XIAO Ning

[Abstract]    [Download]

8.Superficial Analysis on Penned Giant Panda Giving Feed to Twins for 76 Hours

LI De-sheng, ZHANG He-min, WEI Rong-ping, HU Da-ming, ZHOU Xiao-ping

[Abstract]    [Download]

13.Current Situation of Intestinal Nematode Infection in Chengdu

ZHANG Di, SHI Shao-rong, XU Pei-yi, PU Ping, LIU Ming-xiu, GUI Hui-ying

[Abstract]    [Download]

14.A Record of Fish New to Ningxia

ZHANG Xiang-li, ZHANG Da-zhi, DAI Pei-jie, LU Jun

[Abstract]    [Download]

16.Vertical Distribution of Mammals in Guandishan Region of Middle Part of Mt. Lüliang

REN Jian-qiang, LI Shi-guang, GUO Xiao-ming, JIA Jian-jun, LIANG Jian

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3