Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1998年第17卷第4期

1.Preliminary Observation on Migration of Birds of Prey in Mt.Longquan

LONG Ting-lun1, YANG Ruo-li2, DENG Jie2, HU Shang-xian2, ZHENG Ji-xun4

[Abstract]    [Download]

2.Karyotype of Red-Backed Mouse, Clethrionomys rufocanus

CHEN Liu-cun1, DENG Yi1, QI Hong-ying1, WANG Jin-xing1, ZHANG Lai2, SHI Yan-hua2, XU Ji-liang2

[Abstract]    [Download]

3.Study on in Vitro Sperm Capacitation of Giant Panda

FEI Li-song1, CHEN Hong-wei1, HE Guang-xin1, ZHANG Zhi-he1, ZHANG An-jiu1, LI Dan2, WANG Xi-zhong3

[Abstract]    [Download]

9.Study on Survive the Winter Ecology and Hunger-Resistant of Eremias breuchleyi

ZOU Son-chang, YANG Ke-he, SUN Yu-fang CHENG Yan-bo, MIAO Xiao-ping, YAN Yun-xia, ZHANG Zun-yu, LI M

[Abstract]    [Download]

11.Hibernation and Food Habits of Long-Eared Owl, Asio otus

YAN Li-qin1, WANG Jin-xiu1, WANG Lian-dong1, ZHANG Ju-heng2, ZHAO Jian-guo2

[Abstract]    [Download]

13.Three Bird Speaes Record New to Heilongjiang Province

LIU Xiao-long1, ZHAO Wen-ge1, GUO Yu-min2, ZHAO Lu-an3, LIU Qing-wu4

[Abstract]    [Download]

14.Establishment of Sub-Barrier Facility for Experimental Animals

HE Ming-zhong, WEI Ke, TAN Yi, LAI Guo-qi

[Abstract]    [Download]

16.Experience in Prevention and Cure of Infection of Incisional Wound

LI Yao-qing, YANG Xiao-ling, QIN Jian-qiong, TIAN Ying

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3